Samstag, 11. Juli 2015

Stockholm - Helsinki

Auf dem Weg von Stockholm nach Helsinki.